Telefon
WhatsApp
EN BÜYÜK YATIRIM İNSANA YAPILAN YATIRIMDIR
Hax

Medeniyet insanı insan yapan manevi kıymetlerin bir bütünüdür. Toplum bu kıymetlerin yaşayıp yaşatıldığı sahadır. Bir medeniyetin canlı kalması, yaşaması ve gelişmesi bu manevi kıymetlerin, o medeniyetin vücut bulduğu toplumlarda her bir birey tarafından özümsenmesi, yaşaması ve yaşatılmasıyla olur. İnsan bozulduğu zaman, yani toplumun mensup olduğu medeniyetin manevi kıymetlerini taşıyan insan kalmadığı zaman o medeniyet iflas etmiş demektir.

Ekonominin, eğitimin, sağlığın, asayişin, adaletin, bilimin, teknolojinin, turizmin,  yani medeniyetin maddi ve manevi tüm unsurlarının bir ülkede işleyişi de şüphesiz yine insana bağlıdır.

Son zamanlarda yaygın hale gelen eşcinsel eğilimlerin toplumda normalleştirilmeye çalışılması, ailenin yok edilmeye çalışılması hep insanın manevi kıymetlerinden uzaklaştırılması ve medeniyetimizin iflas ettirilmesi hedeflerinin sonucudur.

Bu nedenle bizim yapacağımız en büyük yatırım insana yapılacak yatırımdır zira aileyi kuracak, yaşatacak, o aile içinde çocuk yetiştirmek suretiyle insan yetiştirecek olan da tek başına insandır.  Finansı idare edecek olan insandır, hastayı tedavi edecek insandır, sınıfta öğrenciyi yetiştirecek insandır, sanayiyi yönetecek, fiziki kaynakları bulacak, kullanacak, insandır, teknolojiyi keşfedecek, ilerletecek, geliştirecek, kullanacak olan insandır. Gündelik hayatın her alanında ve her sektörde alanların, kurumların, ruhunu, kültürünü, işleyişinin kalitesini hizmet vereninden yönetenine kadar her kademesindeki insanın kalitesi ortaya koyar.

Peki insana yatırım yapmaktan kasıt nedir? İnsana yapılacak yatırım, kişiye , özünde kaybettiğini tekrar kazandırmaktır, fıtratında gizli hazineyi ortaya çıkarmaktır insana yapılan yatırım.

Peygamberimiz (sav): “İnsanlar madenler gibidir. Câhiliye devrinde hayırlı olanlar, dinde ilim sâhibi olurlarsa İslâm devrinde de hayırlı olurlar.” buyurarak, madenlerin işlenmesini, insanın mizaç ve kābiliyetlerinin dikkate alınarak yetiştirilmesini ifâde etmiştir.

Batı dünyasında devlet anlayışının oluşmasından iki yüz elli yıl, üç yüz yıl önce, Osman Gazi'ye "Ey oğul, insanı yaşat ki, devlet yaşasın" diye siyaset felsefesi örneği bir  öğüt veren Şeyh Edebalı’ nın bu sözünde de medeniyeti, devleti yaşatmanın insan ile mümkün olacağı anlatılmıştır.

İnsan toplulukları bir araya gelip devleti oluşturduğuna göre; bir devletin gücü, ahlakı, aklı, zekası, becerisi, cesareti, kalitesi bünyesinde yaşayan insan nispetinde olacaktır.

Yüce dinimiz İslamda ‘da insan kainatta en değerli varlıktır. Bir taraftan ruhunda kaynayan aşkla Yüce Yaratıcının emirlerine karşı sorumlu, diğer taraftan akıl ve irade gücünü kullanmada hürdür insan.

İnsan, akıl ve irade sahibi bir varlık olmasından dolayı, potansiyel değerleri itibariyletüm yaratılmışlardan ve  meleklerden üstündür. İnsanın meleklere üstünlüğü bilme yeteneğidir, eşyayı isimlendirme gücüdür. Kur’ân da  insan merkezlidir. Onu belli bir suresine sıkıştırmamıştır. Bütün surelerinde insanı çeşitli kabiliyetlerine göre anlatmıştır.

Toplumda iyiliklerin, başarı hikayelerinin öznesi de insandır, şiddetin, sapkınlıkların, suçların öznesi de... Bu nedenle toplumun iyileştirilmeye ihtiyacı olan her alanda  insanın yeniden kurulması, özünde kaybettiklerinin kazandırılması gerekir.  Tüm buraya kadar anlattığımız anlamda insanın yetiştirilmesi şüphesiz eğitimle olacaktır. Toplumun her alanda en önemli beşeri semayesi insan olduğuna göre insanın yetişrilmesi en öncelikli meseledir. Ancak bu yetiştirme alelacele bir yetiştirme de olmamalıdır.  Perygamberimiz (SAV)’in “Beşikten mezara kadar ilim tahsil ediniz derken öğütlediği gibi doğumdan hatta doğum öncesinden itibaren insana kıymet verip, özenle yetiştirmek manevi ve ahlaki değerlerle yoğurmakla işe başlayıp, okul öncesinden yüksek öğretime her basamakta ciddiyetle ilim ve bilim tahsil ettirmek, yeteneklerini keşfedip geliştirecek uygulamalarla insanı bir kıymet olarak şekillendirmek gerekir. Toplum olarak kurumlarından yaşantısına kadar adil olmak istiyorsak her bir insanı adil bireyler olarak yetiştirmeliyiz. Devletin ve toplumun istikrarlı bir ekonomisi olsun istiyorsak üniversitede değil daha evde çocuklarımıza finans yönetimini harçlığını yönetmeyi öğreterek başlamalıyız. İlkokuldan itibaren daha çocuklarımıza finansal okur-yazarlık bilgisi vermeliyiz. Sadece çok ve doğru soru çözmek değil, iyi insan olmak, kriz ve stres yönetmek, şiddetsiz iletişim, diğerkamlık becerilerini de vermeliyiz.

Her meselenin özü insandır derken yazımı Ahmet Hamdi Tanpınar’ın sık sık yinelediğim satırları ile nihayetlendireceğim: “Cahilsin; okur, öğrenirsin. Gerisin; ilerlersin. Adam yok; yetiştirirsin, günün birinde meydana çıkıverir. Paran yok; kazanırsın. Her şeyin bir çaresi vardır. Fakat insan bozuldu mu, bunun çaresi yoktur. “ Mahur Beste / Ahmet Hamdi Tanpınar

Muhabbetle…

0 Yorum

Henüz Yorum Yapılmamıştır.! İlk Yorum Yapan Siz Olun

Yorum Gönder

Lütfen tüm alanları doldurunuz!

Anket

ALTINBAŞ Kuyum
OPET

E-Bülten Aboneliği